Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Somonino, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański oraz Wypożyczalnią Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marsz
 realizuje projekt:

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 PLN

Kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 PLN

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-00 zawarta dnia 19 grudnia 2017 r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na Kółku Raduńskim i rzece Raduni, które obejmie trzy grupy zadań:

a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 25 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,

b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,

c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

 

W ramach zagospodarowania szlaków w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg gmin):

Gmina Stężyca:

 1. Przystań kajakową w miejscowości Gołubie,
 2. Przystań kajakową w miejscowości Stężyca,
 3. Przystań kajakowa w miejscowości Zgorzałe,
 4. Przystań kajakową w miejscowości Borucino.

Gmina Chmielno:

 1. Przystanek kajakowy nad Jeziorem Białym,
 2. Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka,
 3. Przystań kajakową nad Jeziorem Raduńskim w Przewozie,
 4. Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta,
 5. Przystań kajakową nad jeziorem Kłodno w Zaworach,
 6. Przenoskę przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy,
 7. Przystanek kajakowy w Przewozie.

Gmina Kartuzy:

 1. Budowę 7 pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze wraz z wyciągarką linową służącą do obsługi slipu w Brodnicy Górnej,
 2. Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna,
 3. Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo.

Gmina Somonino:

 1. Budowa przystani kajakowej nad rzeka Radunią w miejscowości Somonino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą,
 2. Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Goręczyno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzysząca,
 3. Budowa pomostów na jeziorze Ostrzyckim,
 4. Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Ostrzyce.

Gmina Żukowo:

 1. Przenoska w Lniskach,
 2. Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie,
 3. Przystań i pole biwakowe w Rutkach,

Gmina Pruszcz Gdański:

 1. Budowa przystani kajakowej w Straszynie,

Gmina Miejska Pruszcz Gdański:

 1. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy Faktorii,
 2. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS.

Partner prywatny – Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marszk:

 1. Przystań końcowa spływu w Kiełpinie.

blank